ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 07
Писмо № 9411/69 от 28.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94.ГГ/115 от 29.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 08/224 от 04.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94ББ/50 от 05.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94 ЕЕ/119 от 13.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94 ДД/28 от 13.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 92/434 от 20.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 29/4 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 29/9 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26/197 от 02.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Анализ и оценка на работата на комитетите и групите по условия на труд в предприятията
авторски материал, стр. 17
Указание № 9193.0239 от 02.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Указание № 9193.0263 от 14.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 34
Писмо № 9303.0308 от 11.05.2995 г. на АЗ
административна практика, стр. 35
Писмо № 94.Е.0033 от 27.05.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 36
Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания
административна практика, стр. 38
Уеднаквяване на практиката по предоставянето на социални услуги в специализираните институции за хора с увреждания
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-114 от 04.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-114 от 04.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-148 от 08.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 73