ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 07
Императивни предпоставки за увеличаване на капитала на акционерното дружество
авторски материал, стр. 5
Определение № 156 от 14.04.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 10
Разграничителни критерии при провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП
авторски материал, стр. 12
Решение № 330 от 06.04.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 19
Решение по ВАД № 50/2003, постановено на 06.07.2004 г.
арбитражна практика, стр. 21
Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност
авторски материал, стр. 22
Съдържание на общите условия за използване на сайтове
авторски материал, стр. 31
Система за компенсиране на инвеститорите
авторски материал, стр. 40
Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
авторски материал, стр. 47
Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2005 г.)
авторски материал, стр. 50
Въвеждане на Директива 2001/95/ЕС за обща безопасност в българското законодателство
авторски материал, стр. 53
Общи и специфични защитни мерки на ЕС. Разследване на увеличения внос на текстилни изделия от Китай
авторски материал, стр. 61
Потенциалните ограничения на конкуренцията в регулаторния режим на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
авторски материал, стр. 65
Изменения на Закона за техническите изисквания към продуктите
авторски материал, стр. 73