ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 07
За някои специфични разновидности на правото на строеж
авторски материал, стр. 5
Права на купувача в случаите, в които му е продаден чужд имот
авторски материал, стр. 12
Кой плаща при саниране на общи части на сградата
авторски материал, стр. 16
Договор за ипотека
авторски материал, стр. 19
Решение № 206 от 18.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 294 от 30.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 22
Промени в нормативни актове относно сервитути на енергийни обекти в гори и земеделски земи
авторски материал, стр. 24
Въпроси по прилагането на чл. 25 ЗННД
авторски материал, стр. 28
Саморъчно завещание се обявява
авторски материал, стр. 35
Съсобственик дължи обезщетение за еднолично ползване на обща вещ
авторски материал, стр. 37
Решение № 384 от 27.05.2005 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 39
Решение № 353 от 04.05.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 41
Функции на възложителя във фаза проектиране
авторски материал, стр. 45
Решение № 1616 от 17.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 53
Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи
авторски материал, стр. 55
Колизия между авторски и сродни права
авторски материал, стр. 61
Вписването на залога на интелектуална собственост гарантира интересите на страните по кредитната сделка
авторски материал, стр. 67
Практиката по изменение и прекратяване на концесионните договори
авторски материал, стр. 73