ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 07
Някои аспекти на практическото приложение на МСС 23 ­ Разходи по заеми
авторски материал, стр. 5
Актуални въпроси на отчитането на вътрешните разчети в предприятията
авторски материал, стр. 11
Задължения при несъстоятелност ­ счетоводни аспекти
авторски материал, стр. 14
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2005
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 2/2005
авторски материал, стр. 17
Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили
авторски материал, стр. 18
Регулиране на слабата капитализация през 2005 г.
авторски материал, стр. 21
Данъчно облагане по ЗОДФЛ на доходите от продажба при условията на договор за лизинг
авторски материал, стр. 24
Възниква ли задължение за данъчно облагане при прехвърляне дела на съдружник в ООД?
авторски материал, стр. 26
Попълване на справката за извършено приспадане на ДДС при удължена до девет месеца процедура по приспадане
авторски материал, стр. 28
Писмо № 92-00-1421 от 20.05.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 44
Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
авторски материал, стр. 46
Промените в Закона за митниците
авторски материал, стр. 54
Застраховка “Помощ при пътуване”
авторски материал, стр. 61
Новата Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове
авторски материал, стр. 64
Бюлетин на инвеститора - 15.06.-15.07.2005 г.
авторски материал, стр. 64