ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 06
Защита на правата на акционерите при преобразуване на акционерното дружество чрез отделяне
авторски материал, стр. 5
Промените в регистъра БУЛСТАТ
авторски материал, стр. 14
Решение № 734 от 24.11. 2004 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 22
Кодексът на МЧП и обновената уредба на договорните отношения
авторски материал, стр. 25
Търговската продажба с предварително плащане на цената и задатъка
авторски материал, стр. 33
Решение № 505 от 01.07.2004 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 38
Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ
авторски материал, стр. 42
Разгласяване и действие на общите условия за използване на сайтове в Интернет
авторски материал, стр. 46
Правна уредба на отношенията между дружество със специална инвестиционна цел и обслужващо дружество
авторски материал, стр. 54
Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни 2005 г.)
авторски материал, стр. 62
Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2005 г.)
авторски материал, стр. 65
Изискванията на Директива 2001/95 за обща безопасност на стоките
авторски материал, стр. 67
Интервенция на зърнения пазар в Европейския съюз
авторски материал, стр. 75
Видове регионални помощи
авторски материал, стр. 81
Изисквания към машините, които работят на открито, по отношение на шума
авторски материал, стр. 87