ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 06
Трудов договор и задължения на работодателя по Закона за защита на личните данни
авторски материал, стр. 5
Добросъвестният работник има всички права до отмяна на недействителния договор
авторски материал, стр. 7
Санкции при неспазване на процедурата по сключване на колективни трудови договори в предприятията
авторски материал, стр. 8
Размерът на класовете е записан в трудовия договор на всеки
авторски материал, стр. 9
Не трябва съгласие на работодател за труд по съвместителство
авторски материал, стр. 10
За счетоводителите в училищата не се прилага ПМС № 31 от 1994 г.
авторски материал, стр. 12
Обезщетения по Кодекса на труда, които подлежат на облагане с данък по закона за облагане доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 13
Напускането по своя воля "реже" от парите за безработица
авторски материал, стр. 14
Напускането по своя воля "реже" от парите за безработица
авторски материал, стр. 14
Закрила при уволнение поради съкращаване в щата
авторски материал, стр. 16
Възстановяване на работа след отмяна на уволнението
авторски материал, стр. 19
Класифициране на документи за трудовоправното отношение на работника или служителя
авторски материал, стр. 20
Между преместване и командироване на държавния служител има съществени разлики
авторски материал, стр. 23
При възстановяване на работа от съда се изплаща обезщетение
авторски материал, стр. 26
Писмо № 05.14-5 от 21.04.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 05.15-331 от 03.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 28
Писмо № 04.09-101 от 13.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 02.11-7 от 17.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Промени в размерите на работните заплати на заетите в системите на силовите министерства и в министерствата със звена с подобни функции през 2005 г.
авторски материал, стр. 32
За работа по Гергьовден се плаща двойна надница
авторски материал, стр. 34
Допустими ли са санкции върху трудовото възнаграждение и гарантиран размер на месечната заплата
авторски материал, стр. 36
Допълнителните трудови възнаграждения се включват в базата за определяне на обезщетението при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 37
Осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
авторски материал, стр. 40
Промените в Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица
авторски материал, стр. 43
Променят ли се правата и задълженията на лицата, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като заети, със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 47
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 42/2005
авторски материал, стр. 49
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 43/2005
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2005
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2005
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2005
авторски материал, стр. 55
Как се отпуска пенсия
авторски материал, стр. 57
Как се отпуска пенсия
авторски материал, стр. 57
Писмо № 94А-651-1 от 11.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 94А-651-1 от 11.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 04-02-178 от 5.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 04-02-178 от 5.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 04-02-205 от 12.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 03-08-63 от 16.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 03-08-63 от 16.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 04-02-205 от 12.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 04-02-192 от 17.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-192 от 17.05.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Неплатеният отпуск до 30 дни се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 68
Неплатеният отпуск до 30 дни се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 12/2005
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 10/2005
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 13/2005
авторски материал, стр. 70
Нови възможности за разсрочване на стари задължения към здравното осигуряване
авторски материал, стр. 70
Нови възможности за разсрочване на стари задължения към здравното осигуряване
авторски материал, стр. 70
В кои случаи здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск са за сметка на осигурителите
авторски материал, стр. 72
В кои случаи здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск са за сметка на осигурителите
авторски материал, стр. 72
Писмо № 19-03-57 от 28.04.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 19-03-57 от 28.04.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 19-04-43 от 03.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-04-43 от 03.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-02-74 от 03.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-02-74 от 03.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-04-45 от 04.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 19-04-45 от 04.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 19-03-86 от 04.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-03-86 от 04.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-01-94 от 11.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-01-94 от 11.05.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81