ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 06
Писмо № 94АА/66 от 14.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 08/206 от 14.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94КК/82 от 14.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94 ПП/ 66 от 15.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ЙЙ/34 от 15.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ТТ/57 от 15.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94РР/83 от 15.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ХХ/29 от 19.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94ТТ/58 от 20.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94ЕЕ/73 от 20.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94РР/90 от 20.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 26/133 от 20.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94ВВ/150 от 20.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94 ВВ/161 от 21.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 67/34 от 24.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № 94.ИИ/913 от 28.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Указания № ПК 25/2 от 30.05.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 33
Писмо № Е.0032 от 25.04.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 42
Писмо № 9303.0277 от 09.05.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Писмо № 9304.0307/10.05.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 44
Указания № 9102-574 от 26.05.2005 г. на АСП
административна практика, стр. 46
Указания № 91-01-99 от 13.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указания № 91-01-99 от 13.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указания № 91-01-119 от 10.05.2005 г.
административна практика, стр. 53
Указания № 91-01-119 от 10.05.2005 г.
административна практика, стр. 53
Преглед на изследването на Международната организация на труда относно миграционните перспективи след разширяването на Европейския съюз през 2004 г.
авторски материал, стр. 57
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2004 година
авторски материал, стр. 88