ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 05
Писмо № 94ЦЦ/17 от 09.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 0405/5 от 10.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/78 от 12.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 67/24 от 24.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 92/183 от 24.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94СС/105 от 25.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 67/25 от 24.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/93 от 28.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94АА/113 от 30.03.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26/98 от 01.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 92/ 152 от 01.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Модели на организация на дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и превенция в България. Обща структура
авторски материал, стр. 22
Програма за ограмотяване, квалификация и заетост на чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут
административна практика, стр. 40
Указание № 9193.0158 от 01.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 50
Писмо № 94.Е.0030 от 01.04.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 52
Указание № 91-01-83 от 18.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-83 от 18.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-88 от 29.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Указание № 91-01-88 от 29.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Договорените мерки в областта на свободното движение на работници
авторски материал, стр. 81