ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 05
Втората промяна в Кодекса на труда през 2005 г.
авторски материал, стр. 5
Основен и удължен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 6
Кой има право на неплатен отпуск по чл. 167а КТ?
авторски материал, стр. 8
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща само веднъж
авторски материал, стр. 9
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и връзката му с § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 12
Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при спечелване на конкурс
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на трудов договор от работодателя с работник или служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 16
Провеждане на конкурс за държавен служител чрез тест и писмена разработка
авторски материал, стр. 19
Контролът по спазване на Закона за държавния служител се осъществява от Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 24
Писмо № 20-С-7 от 23.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 26
Писмо № 07.00-5 от 23.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 28
Писмо № 08.10-42 от 25.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 06.00-69 от 7.04.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Образуване на средствата на работната заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
авторски материал, стр. 32
Зачита ли се за продължителна работа времето, през което е упражнявана дейност от ЕТ
авторски материал, стр. 36
Облага ли се стойността на работното облекло
авторски материал, стр. 38
Нормативни изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
авторски материал, стр. 40
Националният план за действие по заетостта през 2005 г.
авторски материал, стр. 44
Регистрация в бюрото по труда след освобождаване от работа
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 41/2005
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 1/2005
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 1/2005
авторски материал, стр. 54
Промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 58
Промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 58
Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
авторски материал, стр. 62
Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
авторски материал, стр. 62
Пенсиониране при условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 65
Пенсиониране при условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 65
Пенсиониране на моряци
авторски материал, стр. 66
Пенсиониране на моряци
авторски материал, стр. 66
Осигуряване на съдружник в ООД
авторски материал, стр. 68
Осигуряване на съдружник в ООД
авторски материал, стр. 68
Писмо № 04-02-47 от 16.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-47 от 16.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 94Б-465-1 от 25.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 94Б-465-1 от 25.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 02-00-2 от 31.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 02-00-2 от 31.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-155 от 13.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-169-1 от 12.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-169-1 от 12.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-02-155 от 13.04.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Нови размери на някои социални плащания от 1 юни 2005 г.
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 6/2005
авторски материал, стр. 78
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 7/2005
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 8/2005
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 9/2005
авторски материал, стр. 80
Заплащане на потребителска такса
авторски материал, стр. 81
Заплащане на потребителска такса
авторски материал, стр. 81
Писмо № 19-03-52 от 12.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 19-03-52 от 12.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 14-01-48 от 17.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 14-01-48 от 17.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-02-74 от 21.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90
Писмо № 19-02-74 от 21.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90