ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 05
Анализ на измененията и допълненията в Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 5
Предпоставки за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
авторски материал, стр. 14
Възстановяване на собственост върху одържавени имоти
авторски материал, стр. 19
Как взема решения общото събрание на етажната собственост
авторски материал, стр. 24
Решение № 313 от 14.03.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 26
Още по въпроса за придобиване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица след промените в Конституцията
авторски материал, стр. 30
За ролята на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ след делба на възстановени земеделски имоти
авторски материал, стр. 36
Възможности за делба през време на брака на имущество ­ съпружеска общност
авторски материал, стр. 41
Ползване на жилището след развод
авторски материал, стр. 44
Решение № 295 от 30.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Решение № 265 от 28.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Допустими и недопустими отклонения от одобрен инвестиционен проект
авторски материал, стр. 50
Коментар на новите тенденции в режима на договора за публично изпълнение
авторски материал, стр. 55
Закрила и патентоспособност на програмни продукти
авторски материал, стр. 63
Предоставяне на концесии за терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение
авторски материал, стр. 71