ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 05
Откриване на клон на търговец
авторски материал, стр. 5
С какъв договор се уреждат отношенията между акционерното дружество и изпълнителния му директор, когато той е и член на Съвета на директорите
авторски материал, стр. 8
Решение № 68 от 07.02.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 10
Решение № 1230 от 25.11.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 12
Решение по ВАД № 100/2003 г., постановено на 14.09.2004 г.
арбитражна практика, стр. 15
Решение по ВАД № 11/2004 г., постановено на 14.10.2004 г.
арбитражна практика, стр. 16
Прехвърляне на чуждо вземане
авторски материал, стр. 17
Решение по ВАД № 66/2003 г., постановено на 15.04.2004 г.
арбитражна практика, стр. 24
Решение по ВАД № 100/2003 г., постановено на 14.09.2004 г.
арбитражна практика, стр. 27
Решение № 73 от 28.02.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 29
Решение № 75 от 18.02.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Спам: гражданско-правни аспекти
авторски материал, стр. 33
Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 41
Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май 2005 г.)
авторски материал, стр. 48
Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2005 г.)
авторски материал, стр. 51
Нормативни изисквания към козметичните продукти при предлагането им на пазара
авторски материал, стр. 52
Елементи на търговските механизми, прилагани в аграрната политика на ЕС
авторски материал, стр. 58
Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи
авторски материал, стр. 65
Регионалната държавна помощ ­ понятие, форми, допустимост и възможности за получаването й
авторски материал, стр. 68
Българските сертификации в областта на системите за управление на качеството и на персонала вече са международно признати
авторски материал, стр. 74
Основни принципи в нормативната регламентация на платежните операции, инструменти и системи
авторски материал, стр. 80