ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 04
Договорни елементи във връзка с отчуждаването по Закона за енергетиката
авторски материал, стр. 5
Защита на владението с иск по чл. 38а ЗЖСК
авторски материал, стр. 10
Замяна на държавни имоти става със съгласието на регионалния министър
авторски материал, стр. 14
Прехвърляне на моторно превозно средство
авторски материал, стр. 17
Решение № 2159 от 16.11.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Решение № 316 от 18.02.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 21
Правният режим на мерите ­ общинска собственост
авторски материал, стр. 23
Разпределение на реалното ползване между съсобственици (искът по чл. 32, ал. 2 ЗС)
авторски материал, стр. 26
Разпореждане с наследствени имоти (чл. 76 ЗН)
авторски материал, стр. 33
Роднините могат да оспорят саморъчно завещание
авторски материал, стр. 37
Решение № 2077 от 30.11.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 40
Решение № 394 от 22.02.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 42
Практически проблеми при прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 44
Кадастър ­ същност и правна уредба
авторски материал, стр. 52
Решение № 51 от 16.02.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 54
Използване на авторско произведение ­ възпроизвеждане и разпространение
авторски материал, стр. 57
Патенти за компютърните програми
авторски материал, стр. 61
Разрешенията и одобренията по приватизационните сделки
авторски материал, стр. 70
Решение по МАД № 36/2002 г., постановено на 21.04.2004 г.
съдебна практика, стр. 74
Сервитутните права според българското законодателство
авторски материал, стр. 88