ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 04
Правна защита на членството в търговските дружества
авторски материал, стр. 5
Принудително изпълнение върху семейното жилище на едноличния търговец
авторски материал, стр. 10
Решение № 781 от 31.12. 2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 14
Обезщетението за вреди по чл. 236, ал. 2 ЗЗД (преглед на съдебната и арбитражната практика)
авторски материал, стр. 17
Правилник за ускорени производства по арбитражни дела
авторски материал, стр. 24
Решение № 698 от 20.12.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 27
Решение по ВАД № 102/2003 г., постановено на 16.04.2004 г.
арбитражна практика, стр. 29
Предявяване на вземанията и установителен иск ­ практически аспекти
авторски материал, стр. 31
Правна рамка на електронната търговия в Европейския съюз
авторски материал, стр. 37
Българският капиталов пазар (15 март ­ 15 април 2005 г.)
авторски материал, стр. 45
Акции и дялове
авторски материал, стр. 49
Арбитражът между потребители и търговци
авторски материал, стр. 51
Мерки и процедури за защита на търговията ­ възможности за българските търговци и производители преди и след присъединяването на България към ЕС
авторски материал, стр. 58
Отмяна на освобождаването от забраната на чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 63
Планирането като основен инструмент за подобряване качеството на фирмената система
авторски материал, стр. 70
Доверително управление на финансови активи
авторски материал, стр. 90