ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 03
Промени в режима на придобиване на земя от чужденци
авторски материал, стр. 5
Сделки с бъдещи вещи
авторски материал, стр. 12
Обезщетение и обжалване на принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 20
Продажба на таванско помещение
авторски материал, стр. 22
Договорът за наем се удължава, ако собственикът не възрази
авторски материал, стр. 25
Решение № 1920 от 3.12.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 28
Решение № 2463 от 19.01.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 31
Възможно ли е все още да се възстанови земеделска земя
авторски материал, стр. 33
Кой може да бъде арендатор
авторски материал, стр. 38
За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 40
Новооткрито наследство по смисъла на чл. 91а Закон за наследството
авторски материал, стр. 47
Решение № 144 от 24.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 50
Решение № 62 от 5.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 53
Договорът за проектантски услуги
авторски материал, стр. 55
Излъчване, предаване и препредаване на произведения, защитени по ЗАПСП
авторски материал, стр. 62
Практически аспекти и защита при недобросъвестно заявяване на маркищ
авторски материал, стр. 69