ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 03
МСС 33 ­ Доходи на акция
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на допълнителните резерви на предприятието
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2005
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2005
авторски материал, стр. 15
Увеличение на максимално допустимата данъчна амортизационна норма за инвестирани активи
авторски материал, стр. 17
Промени в данъчното облагане по ЗКПО на застрахователите
авторски материал, стр. 20
Особености в механизма на ползване на данъчните облекчения при лица по трудови и приравнени към тях правоотношения
авторски материал, стр. 23
Данъчно облекчение за отглеждане на деца, ненавършили пълнолетие
авторски материал, стр. 27
Промени в административно-наказателните разпоредби на ЗДДС за 2005 г.
авторски материал, стр. 29
Определяне размера на данъчния кредит, който могат да приспадат лица, извършващи гаранционно обслужване на стоки
авторски материал, стр. 34
Правомощия на местните органи в областта на местните такси
авторски материал, стр. 38
Данък върху превозните средства
административна практика, стр. 43
Финансовите взаимоотношения на държавата и общините в България като елемент на фискалната децентрализация
авторски материал, стр. 47
Автономни мерки за суспендиране на митата от началото на 2005 г.
авторски материал, стр. 55
Застраховка “Злополука” ­ същност и пазарни предложения
авторски материал, стр. 59
Същност и перспективи за развитие на българския капиталов пазар
авторски материал, стр. 64