ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 03
Писмо № 26/11 от 11.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/11-а от 11.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/494 от 25.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 0413/53 от 31.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 2600/13 от 25.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94 РР/162 от 31.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 СС/24 от 01.02.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/36 от 01.02.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Методика за оценка на въздействието от въвеждане на изискванията на европейските директиви, свързани с безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 11
Национален план за действие по заетостта през 2005 г.
авторски материал, стр. 16
Писмо № 9101/0041 от 21.01.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 24
Писмо № 94.Е.0022 от 04.02.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 25
Писмо № 94.Е.0023/11.02.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 27
Писмо № 94.Е.0024 от 11.02.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 28
Изисквания за работа с електронните документи в Агенцията за социално подпомагане
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-49 от 11.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 45
Указание № 91-01-49 от 11.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 45
Указание № 91-01-60 от 22.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-60 от 22.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Социалните права на българските граждани след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
авторски материал, стр. 71
Социалните права на българските граждани след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
авторски материал, стр. 71