ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2005 г., кн. 03
Иск за парично уравняване при преобразуване на търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Учредяване на кооперация
авторски материал, стр. 13
Решение № 67 от 21.02.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 15
Решение № 1070 от 12.01.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Особен залог на търговско предприятие
авторски материал, стр. 19
Решение по ВАД № 42/2003 г., постановено на 08.03.2004 г.
арбитражна практика, стр. 28
Решение № 684 от 17.11.2002 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 30
Правна регламентация на електронното банкиране като част от услугите на информационното общество
авторски материал, стр. 33
Относно промените в Закона за Българската народна банка
авторски материал, стр. 40
Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2005 г.)
авторски материал, стр. 43
Правната уредба на неравноправните клаузи по ЗЗППТ
авторски материал, стр. 47
Помощите в сектор вино, предвидени в Европейското законодателство
авторски материал, стр. 54
Компенсацията за услугите от общ икономически интерес и държавните помощи
авторски материал, стр. 62
Газовите уреди и българското техническо законодателство
авторски материал, стр. 70