ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 02
Правен режим на бъдещите вещи
авторски материал, стр. 5
Съдебна практика по приложението на чл. 431, ал. 2 ГПК във връзка с отмяната на издадени констативни нотариални актове
авторски материал, стр. 10
Принудително събиране на суми за разходите на блока
авторски материал, стр. 17
Реклами върху фасадата се плащат на живеещите в блока
авторски материал, стр. 19
Обезщетяване на собствениците на земеделски земи, включени в активите на държавни или общински търговски дружества
авторски материал, стр. 28
Спор за материално право по смисъла на чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 33
Строи ли се върху земеделска земя
авторски материал, стр. 39
Приемането на наследството по опис като способ за защита на интересите на наследниците срещу действия на наследодателя им, предприети чрез пълномощник
авторски материал, стр. 41
Правото на заместване при наследяване ­ чл. 10, ал. 2 ЗН
авторски материал, стр. 47
Съпружеска общност
авторски материал, стр. 49
Наследствените права не се доказват лесно
авторски материал, стр. 51
Статутът на проектанта в инвестиционния процес
авторски материал, стр. 56
Особености на въззивното и касационно обжалване на авторско-правните искове
авторски материал, стр. 63
Тълкуване на патентните претенции при спор за патентно нарушение
авторски материал, стр. 69
Приватизация на незавършените обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества
авторски материал, стр. 75
Имуществени отношения между съпрузи
авторски материал, стр. 88