ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 02
Компенсира ли се удълженото работно време с отпуск?
авторски материал, стр. 5
Неползван отпуск се обезщетява, дори когато няма 8 месеца стаж
авторски материал, стр. 7
Ред за ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 8
Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ и отпуск по болест
авторски материал, стр. 12
Ползване на платен годишен отпуск, отправяне на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение
авторски материал, стр. 14
Правото на информация по Кодекса на труда не е развито в пълен обем в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 17
Обучение и професионална квалификация на държавния служител
авторски материал, стр. 19
Право на допълнително възнаграждение за прослужено време (клас) на майка за времето на отглеждане на малки деца, без да е съществувало трудово правоотношение
авторски материал, стр. 24
Изчисляване на обезщетение по чл. 222 от Кодекса на труда в лечебно заведение за болнична помощ
авторски материал, стр. 25
Удръжки върху социални придобивки
авторски материал, стр. 26
Удръжки върху социални придобивки
авторски материал, стр. 26
Средствата за колективна защита в изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 27
Микрокредити за малки и средни фирми от небанкови институции
авторски материал, стр. 31
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 33/2005
авторски материал, стр. 41
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 34/2005
авторски материал, стр. 43
Правото на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 45
Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 54
Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 54
Доход при платен и неплатен отпуск
авторски материал, стр. 56
Доход при платен и неплатен отпуск
авторски материал, стр. 56
За обезщетения поради пенсиониране стажът не се преизчислява по категории
авторски материал, стр. 57
Писмо № 66-04-57 от 29.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 26-1248-1 от 29.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 26-1248-1 от 29.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 94 М-1288-1 от 10.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 94 М-1288-1 от 10.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 04-02-848 от 13.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 04-02-848 от 13.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Нов вид помощ по Закона за семейните помощи за деца
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 9/2005
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 2/2005
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 1/2005
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 10/2005
авторски материал, стр. 63
Детските добавки се искат в тримесечен срок
авторски материал, стр. 64
Здравноосигурителните вноски през 2005 г.
авторски материал, стр. 69
Здравноосигурителните вноски през 2005 г.
авторски материал, стр. 69
Писмо № 14-01-68 от 29.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 14-01-68 от 29.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-01-233 от 29.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо № 19-01-233 от 29.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77