ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 01
Писмо № 74/246 от 15.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 61/225 от 17.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/488 от 24.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94АА/461 от 25.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 62/120 от 08.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 17/3367 от 10.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92/888 от 08.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 9411/211 от 14.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 9105/10 от 29.10.2004 г. на НИПА
административна практика, стр. 13
Писмо № 9105/20 от 22.11.2004 г. на НИПА
административна практика, стр. 14
Писмо № 26371 от 06.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26474 от 22.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Един век развитие на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 18
Работа, работа, работа създаване на повече заетост в Европа
авторски материал, стр. 25
Указание № 9103-39 от 30.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Указание № 91-01-298 от 21.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Указание № 91-01-298 от 21.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66