ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 01
Изменение на трудов договор и изисквания за заемане на длъжността "учител"
авторски материал, стр. 6
При уволнение с предизвестие ­ отпуск от 1 час дневно
авторски материал, стр. 8
Паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на учителите
авторски материал, стр. 9
Закрила при уволнение на трудоустроените работници и служители
авторски материал, стр. 11
За уволнение на профсъюзни активисти е нужно разрешение
авторски материал, стр. 12
Предизвестието не прекратява автоматично трудовия договор
авторски материал, стр. 13
Процедура при масови уволнения
авторски материал, стр. 15
Седмичната почивка за държавните служители е в събота и неделя
авторски материал, стр. 20
Проблеми при атестирането на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 22
Право на отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения
авторски материал, стр. 26
Писмо № 07.01-23 от 30.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Писмо № 20.В-37 от 30.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 32
Заплащане на труда, положен през дните на официалните празници
авторски материал, стр. 34
Доплащането за продължителна работа има задължителен характер
авторски материал, стр. 35
Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с биологични продукти
авторски материал, стр. 38
Уважителни причини за неявяване в дирекция "Бюро по труда"
авторски материал, стр. 43
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 29/2005
авторски материал, стр. 45
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 30/2005
авторски материал, стр. 46
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 32/2005
авторски материал, стр. 48
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 31/2005
авторски материал, стр. 48
Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за осигурителен стаж, независимо че за това време не са правени осигурителни вноски
авторски материал, стр. 51
Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за осигурителен стаж, независимо че за това време не са правени осигурителни вноски
авторски материал, стр. 51
Обезщетение по болест ­ след 6 месеца осигурителен стаж
авторски материал, стр. 52
Обезщетение по болест ­ след 6 месеца осигурителен стаж
авторски материал, стр. 52
Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 53
Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 53
Писмо № 94Р-540-1 от 11.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94Р-540-1 от 11.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 11-12-3 от 17.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 11-12-3 от 17.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 26-1277-1 от 14.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 01-01-249 от 14.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 01-01-249 от 14.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 26-1277-1 от 14.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 26-1320-1 от 17.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 26-1320-1 от 17.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Социални услуги за деца, останали без родителска грижа
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 7/2005
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 6/2005
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 5/2005
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 8/2005
авторски материал, стр. 66
Ред за възстановяване на здравноосигурителните права
авторски материал, стр. 66
Ред за възстановяване на здравноосигурителните права
авторски материал, стр. 66
Писмо № 19-04-93 от 02.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-03-196 от 22.11.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-03-196 от 22.11.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-04-93 от 02.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 03-00-48 от 10.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 03-00-48 от 10.12.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72