ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2005 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - Принципни положения - 2005 г.
авторски материал, стр. 99
Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - 2005 г.
авторски материал, стр. 101
Писмо № 24-28-381 от 27.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 136
Писмо № 91-00-133 от 06.08.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 137
Писмо № 24-00-1735 от 30.08.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 138
Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица – 2005 г.
авторски материал, стр. 242
Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане – 2005 г.
авторски материал, стр. 242
Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен (патентен) данък – 2005 г.
авторски материал, стр. 253
Писмо № 24-28-371 от 12.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 260
Писмо № 24-00-1716 от 26.08.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 261
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2005 г.
авторски материал, стр. 388
Писмо № 24-28-354 от 02.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 409
Писмо № 24-00-1436 от 12.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 410
Писмо № 70-02-1289 от 27.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 414
Писмо № 24-00-1941 от 15.10.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 415
Коментар на промените в Закона за акцизите - 2005 г.
авторски материал, стр. 464
Писмо № 24-00-1364 от 01.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 468
Писмо № 24-28-374 от 27.07.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 470
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2005 г.
авторски материал, стр. 535
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2005 г.
авторски материал, стр. 552
Коментар на промените в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 96 от 2004 г.) - 2005 г.
авторски материал, стр. 581