ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 12
Писмо № 62/89 от 11.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94.ЙЙ/112 от 11.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94 ЛЛ/167 от 18.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 29/31 от 25.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 08/444 от 04.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 12/4594 от 04.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/444 от 04.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/458 от 09.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 13/18 от 09.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94 ЕЕ/253 от 19.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
За първи път с нормативен акт правителството конкретизира въпросите на жизненото равнище, които ще се обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество
авторски материал, стр. 13
Писмо № 26/375 от 22.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26/376 от 22.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Национална конференция "Да строим безопасно!" в рамките на Европейската седмица за безопасност в строителството (18-22 октомври 2004 г.)
авторски материал, стр. 16
Писмо № 94.ББ.0054 от 04.11.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 21
Писмо № 9101/0241 от 15.11.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 23
Указание № 91-01-252 от 22.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 37
Указание № 91-01-266 от 12.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-266 от 12.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Указание № 9100/362 от 19.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-268 от 17.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Указание № 91-01-268 от 17.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Управление на миграцията. Новите предизвикателства в глобален и в регионален план, в частност пред Европейския съюз
авторски материал, стр. 43