ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 12
Трудов или граждански договор с учител
авторски материал, стр. 5
Осигуряване на 24-часова почивка при полагане на извънреден труд през два последователни почивни дни
авторски материал, стр. 9
Размерът на дължимия платен годишен отпуск на работници и служители с трайно намалена работоспособност
авторски материал, стр. 11
Връчване на заповед за уволнение по чл. 325, т. 1 КТ
авторски материал, стр. 14
Заплащане на извънреден труд на държавен служител в дните на официалните празници
авторски материал, стр. 17
Писмо № 06.00-453 от 04.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 19
Писмо № 05.15-342 от 10.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 20
Писмо № 04.10-259 от 12.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 21
Писмо № 20-I-19 от 18.11.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 22
Допълнително материално стимулиране в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 23
Определяне на индивидуални основни заплати в средното образование
авторски материал, стр. 25
Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
авторски материал, стр. 26
Кога се възстановява регистрацията като безработни на лицата, приключили работа по трудов договор?
авторски материал, стр. 30
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 26/2004
авторски материал, стр. 33
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 25/2004
авторски материал, стр. 33
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 27/2004
авторски материал, стр. 34
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 28/2004
авторски материал, стр. 36
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2005 година
авторски материал, стр. 38
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2005 година
авторски материал, стр. 38
Обезщетението за неработоспособност не се изплаща на лица, получаващи пенсия
авторски материал, стр. 41
Обезщетението за неработоспособност не се изплаща на лица, получаващи пенсия
авторски материал, стр. 41
Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
авторски материал, стр. 43
Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
авторски материал, стр. 43
Писмо № 92-399-2 от 11.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 45
Писмо № 94К-673-1 от 12.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 46
Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
авторски материал, стр. 47
Коледните добавки към пенсиите за декември 2004 г.
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 33/2004
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 34/2004
авторски материал, стр. 52
Писмо № 04-00-759 от 12.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 04-00-759 от 12.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 04-02-775 от 16.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 04-02-775 от 16.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 08-00-106 от 16.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 08-00-106 от 16.11.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Заплащане на здравноосигурителни вноски за лицата в неплатен отпуск. Промени от 1 януари 2005 г.
авторски материал, стр. 57
Заплащане на здравноосигурителни вноски за лицата в неплатен отпуск. Промени от 1 януари 2005 г.
авторски материал, стр. 57
Писмо № 19-03-181 от 11.11.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 60
Писмо № 19-03-181 от 11.11.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 60
Писмо № 19-05-37 от 18.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 61
Писмо № 19-05-37 от 18.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 61
Писмо № 19-03-194 от 29.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 62
Писмо № 19-03-194 от 29.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 62
Писмо № 04-04-277 от 27.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 62
Писмо № 04-04-277 от 27.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 62