ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 11
Писмо № 94.ММ/506 от 21.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94 ММ/528 от 28.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 66/59 от 06.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94ББ/186 от 06.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94АА/350 от 06.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/336 от 05.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 92/519 от 11.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94 ВВ/392 от 05.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94.СС/490 от 11.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26/344 от 11.10.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Указание № 9104/501 от 25.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Анализ на извършените тематични проверки в отрасъл "строителство" във връзка с Европейската седмица по здраве и безопасност при работа
административна практика, стр. 16
Проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”
административна практика, стр. 25
Писмо № 94.Е.0015 от 01.10.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 34
Писмо № 94.Е.0016 от 14.10.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 36
Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”
административна практика, стр. 38
Писмо 94ТТ/0122 от 31.08.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 50
Писмо № 94ЦЦ/0091 от 14.10.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 51
Писмо 94ТТ/0114 от 28.09.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 51
Указание № 91-01-181 от 16.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-181 от 16.07.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-245 от 14.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-245 от 14.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Взаимно признаване на дипломи и квалификации в ЕС
авторски материал, стр. 59
Първи Доклад за напредъка на РБългария по изпълнение на препоръките по Съвместния преглед с Европейската комисия за оценка на приоритетите в политиката по заетостта на България
авторски материал, стр. 64
Какво трябва да знаем, ако отиваме да работим в чужбина
административна практика, стр. 79
България се включи в европейската инициатива "Да строим безопасно"
авторски материал, стр. 84