ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 11
Промените в Kодекса на труда ни приближават към Eвропа
авторски материал, стр. 5
Регистриране на споразуменията при смяна на работодателя
авторски материал, стр. 11
Работникът излиза в неплатен отпуск само по своя воля
авторски материал, стр. 15
Право на обезщетение по чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда при извършване на надомна работа
авторски материал, стр. 17
Парите за извънреден труд не влизат в обезщетенията
авторски материал, стр. 17
Правоприемство на страната на работодателя и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 19
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за професорите
авторски материал, стр. 21
Уволнение поради закриване на цялото предприятие, на част от него или поради съкращаване в щата
авторски материал, стр. 24
Не се полага отпуск за подаване на документи за участие в конкурс за държавен служител
авторски материал, стр. 27
Актът за прекратяване на служебното правоотношение поражда правни последици дори и тогава, когато не е посочен размерът на дължимо обезщетение
авторски материал, стр. 30
Писмо № 04.08-152 от 30.09.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Писмо № 20.Г-19 от 30.09.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 35
Писмо № 05.15-613 от 13.10.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Писмо № 06.00-432 от 20.10.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 38
Основателни ли са исканията за увеличаване на минималната работна заплата
авторски материал, стр. 39
Промени в минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
авторски материал, стр. 44
Личната карта е единственият документ, от който може да се установи валидният постоянен адрес на български гражданин
авторски материал, стр. 47
Относно правото на лицата, регистрирани като еднолични търговци, да се регистрират в Дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 50
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 19/2004
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 20/2004
авторски материал, стр. 53
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 21/2004
авторски материал, стр. 53
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 22/2004
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 23/2004
авторски материал, стр. 55
Определяне на обезщетението за неработоспособност при липса на възнаграждение в базовия 6-месечен период
авторски материал, стр. 56
Определяне на обезщетението за неработоспособност при липса на възнаграждение в базовия 6-месечен период
авторски материал, стр. 56
Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
авторски материал, стр. 57
Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
авторски материал, стр. 57
Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
авторски материал, стр. 59
Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
авторски материал, стр. 59
Новата помощ при бременност по Закона за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 61
Писмо № 26-1159-1 от 14.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 04-03-83 от 29.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 04-03-83 от 29.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 26-1159-1 от 14.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 66
Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
авторски материал, стр. 67
Писмо № 94Ю-79-1 от 28.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-1 174-1 от 05.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-1 174-1 от 05.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94Ю-79-1 от 28.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 92-463-1 от 06.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 92-463-1 от 06.10.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
авторски материал, стр. 70
Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
авторски материал, стр. 70
Писмо № 04-05-45 от 21.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-05-45 от 21.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-03-171 от 08.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-03-168 от 04.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-03-168 от 04.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-03-171 от 08.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-04-73 от 08.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-04-73 от 08.10.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74