ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 11
Правни проблеми, поставени от новата Наредба за сервитутите на енергийните обекти
авторски материал, стр. 5
Приложното поле на чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 12
Противопоставимост на вписването на исковите молби
авторски материал, стр. 18
Преобразуване на лично имущество
авторски материал, стр. 21
Предварителен договор
авторски материал, стр. 24
Решение № 1837 от 22.10.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 26
Решение № 1752 от 07.10.2004 г. на ВКС, IV. г.о.
съдебна практика, стр. 33
Имуществени спорове при грешки и непълноти в кадастралната основа
авторски материал, стр. 36
Представителство при приемане на наследство. Изпълнител на завещание
авторски материал, стр. 42
Ново завещание отменя старото
авторски материал, стр. 50
Преживелият съпруг винаги е наследник
авторски материал, стр. 52
Решение № 188 от 06.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 1196 от 14.07.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 56
Неимуществени авторски и сродни на авторските права и тяхната прехвърлимост (отчуждимост)
авторски материал, стр. 59
Правото на авторство при създаване и използване на индустриалната собственост
авторски материал, стр. 68
Предоставяне на концесии за части от крайбрежната плажна ивица
авторски материал, стр. 73
Правен статус на заветника като особен кредитор на наследството
авторски материал, стр. 88