ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 10
Особени права и особени привилегии на съдружници и акционери
авторски материал, стр. 5
Последваща защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски дружества според Търговския закон
авторски материал, стр. 14
Решение № 576 от 22.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 23
Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
авторски материал, стр. 25
Погасителната давност и суброгираният застраховател на товара в морското застраховане
авторски материал, стр. 36
Решение по ВАД № 16/2004 г., постановено на 16.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 42
Решение по МАД № 14/2003 г. поставено на 22.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 43
Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество
авторски материал, стр. 44
Подпомагане на организации на производителите на плодове и зеленчуци в ЕС
авторски материал, стр. 49
Промени в разрешителните режими за промишлената обработка на тютюна и за производство на тютюневите изделия
авторски материал, стр. 55
Контролът на държавните помощи в телекомуникациите. Казусът БТК ­ опит за юридически анализ
авторски материал, стр. 61
Договореностите по преговорната глава 23 "Защита на потребителите и тяхното здраве"
авторски материал, стр. 70
Новата правна уредба на малките обществени поръчки
авторски материал, стр. 88