ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 09
За работа по външно съвместителство се полага платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Срочен трудов договор с учител
авторски материал, стр. 7
Преместването по чл. 120, ал. 1 КТ се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя
авторски материал, стр. 9
Нощен труд за майки на деца до 6 години
авторски материал, стр. 12
Първо представително изследване на най-бедните слоеве от населението в България
авторски материал, стр. 12
Полагането на труд в два дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време и правото на почивка през следващата седмица
авторски материал, стр. 13
Ползване след 1 август 2004 г. на отпуск по чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда преди изменението му
авторски материал, стр. 15
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до осемгодишна възраст
авторски материал, стр. 15
Прекъсване на ползвания платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 18
Отново за обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 20
Решение № 178 от 15.07.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 22
Едностранно прекратяване на служебното правоотношение от държавния служител
авторски материал, стр. 25
Нов изпитателен срок, ако старият не е изтекъл при смяна на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 28
Писмо № 06.00-211 от 04.06.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Писмо № 06.00-283 от 09.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Писмо № 20Д-12 от 16.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 32
Определяне и преизчисляване на възнаграждение за продължителна работа (клас)
авторски материал, стр. 34
Увеличение на индивидуална заплата в бюджетна организация от 01.07.2004 г.
авторски материал, стр. 35
Регистрацията на студенти в дирекция "Бюро по труда"
авторски материал, стр. 37
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 10/2004
авторски материал, стр. 39
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 11/2004
авторски материал, стр. 40
Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 43
Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 43
Периодът на безработица се зачита за трудов и осигурителен стаж при определени условия
авторски материал, стр. 46
Осигурителен стаж работниците могат да доказват и с документи, свързани с плащането на заплати
авторски материал, стр. 48
Осигурителен стаж работниците могат да доказват и с документи, свързани с плащането на заплати
авторски материал, стр. 48
Писмо № 94Л-327-1 от 12.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94Л-327-1 от 12.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94Т-299-2 от 24.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Указание № 9103/23 от 13.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 56
Писмо № 94Т-299-2 от 24.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Пенсиониране на военнослужещи
авторски материал, стр. 58
Пенсиониране на военнослужещи
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
авторски материал, стр. 60
Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
авторски материал, стр. 62
Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
авторски материал, стр. 62
В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 64
В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 64
Писмо № 26-1126-1 от 11.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-1126-1 от 11.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-644 от 19.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-644 от 19.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 02-00-32 от 12.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 02-00-32 от 12.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
авторски материал, стр. 70
Писмо № 19-05-20 от 15.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-05-20 от 15.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-01-140 от 26.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-01-140 от 26.07.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-02-81 от 05.08.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-02-81 от 05.08.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 90