ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 09
Правото на възнаграждение на търговския представител
авторски материал, стр. 5
Решение № 534 от 08.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 10
Решение № 536 от 25.05.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 12
Правото на изкупуване при търговската продажба и лизинга
авторски материал, стр. 14
Централизирана процедура за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 18
Видове гаранции по Закона за обществените поръчки. Условия и начини за освобождаването им
авторски материал, стр. 21
Решение № 696 от 07.07.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 26
Отказ от признаване и изпълнение на чуждестранно арбитражно решение
авторски материал, стр. 29
Новата правна уредба на инвестициите
авторски материал, стр. 35
Промените в нормативната уредба за тютюна и тютюневите изделия
авторски материал, стр. 41
Правни въпроси за отговорността на информационните посредници
авторски материал, стр. 51
Хармонизация на режима на държавните помощи с европейското законодателство
авторски материал, стр. 57
Системата за определяне на качеството (S)EUROP ­ поредната крачка към постигането на Европейските стандарти
авторски материал, стр. 63
Хармонизиране на изискванията към минералните, изворните и трапезните води с европейското законодателство
авторски материал, стр. 69
Хармонизация на мерките, свързани с управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки, с изискванията на директива 94/62/ес
авторски материал, стр. 90