ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 08
Писмо № 94.СС/302 от 07.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/214 от 15.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94 ЦЦ/75 от 15.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 74/97 от 15.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/256 от 15.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 37/36 от 06.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 29/13 от 07.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Протокол за сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на Република България и Националната инспекция по труда на Полша
административна практика, стр. 16
Национална програма “Нова възможност за професионално развитие” (2004 г.)
административна практика, стр. 18
Указание № 91.93.0254 от 17.06.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 31
Писмо № 0413 от 01.07.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 47
Писмо № 0413/1199 от 07.07.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 48
Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-138 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-138 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Указания № 91-01-148 от 09.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Указания № 91-01-148 от 09.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Видове частни посреднически агенции по заетостта в държавите-членки на ЕС
авторски материал, стр. 71
Харта на клиента
административна практика, стр. 77