ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 08
Проблемът за конфликта на интереси в акционерното право и неговото решаване в българското дружествено право
авторски материал, стр. 5
Прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал, стр. 14
Решение № 459 от 10.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Решение № 423 от 10.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 19
Транзитната продажба на стоки по чл. 329 от търговския закон
авторски материал, стр. 21
Решение № 173 oт 15.04.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 25
Решение по ВАД № 110/2003 г., поставено на 09.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 29
Решение по ВАД № 102/2003 г., постановено на 16.04.2004 г.
арбитражна практика, стр. 30
Допустимо ли е предявяването на иск по чл. 74 ТЗ срещу решение на учредително събрание на акционерно дружество?
авторски материал, стр. 32
Решение № 516 от 21.05.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 34
Допълнително решение по ВАД № 68/2003 г., постановено на 21.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 36
Определение по МАД № 18/2002 г., постановено на 26.04.2004 г.
арбитражна практика, стр. 37
Решение по ВАД № 78/2003 г., постановено на 03.02.2004 г.
арбитражна практика, стр. 38
Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 41
Определение № 305 от 08.03.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 44
Решение № 429 от 09.06.2004 г. на ВКС ­ ТК, I о.
съдебна практика, стр. 45
Правила за организацията на пазара на месо от домашни птици в Европейския съюз
авторски материал, стр. 47
Одобрителни производства, касаещи инвестиционните посредници
авторски материал, стр. 52
Договор за изработка на компютърни програми
авторски материал, стр. 61
Правна същност и регулиране на “естествените монополи” в условията на пазарна икономика
авторски материал, стр. 70
Знакът Key на cen и cenelec ­ знак за качество
авторски материал, стр. 77