ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 07
Основни принципи на промените на Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94 НН/170 от 26.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26/202 от 26.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94КК/114 от 26.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26/203 от 26.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26/252 от 07.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 74/97 от 08.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 33/592 от 11.06.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 10-08-430 от 05.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 9101/479 от 19.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 144 от 04.06.2004 г. МТСП
административна практика, стр. 24
Задължения на работодателя, произтичащи от ЗЗБУТ
административна практика, стр. 26
Национална програма “Опазване на реколта ­ 2004 г.”*
административна практика, стр. 31
Писмо № 94.Е.0005 от 27.05.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 39
Писмо № 08.0035 от 03.06.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 40
Указание № 91-01-133 от 21.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-133 от 21.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-139 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 44
Указание № 91-01-139 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 44
Решение 93/569/ЕИО на ЕК за прилагането на Регламент № 1612/68/ЕИО и в частност във връзка с т. нар. мрежа EURES (Европейски служби по заетостта)
авторски материал, стр. 73
Закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя според правото на Европейския съюз и на Република България
авторски материал, стр. 78
Указание № 91-01-138 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 169
Указание № 91-01-138 от 26.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 169