ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 07
Срокът за изпитване не тече по време на отпуск
авторски материал, стр. 5
Законът позволява свободно договаряне на допълнителен труд
авторски материал, стр. 6
Дисциплинарното наказание може да се наложи и от определено от работодателя лице
авторски материал, стр. 7
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при работа в чужбина през последните 10 години
авторски материал, стр. 10
Нормалният производствено- стопански риск по чл. 204 КТ
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ и хипотезата на масови уволнения
авторски материал, стр. 14
Форма и момент на прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 17
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 18
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 23
Писмо № 20.П-6 от 05.05.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 25
Писмо № 20.В-19 от 13.05.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 26
Средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2004 г.
авторски материал, стр. 28
Трудово възнаграждение при по-високо образование от изискуемото
авторски материал, стр. 30
Изчисляване на обезщетението за неползван платен отпуск
авторски материал, стр. 32
Заместване на отсъстващ учител
авторски материал, стр. 33
Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
авторски материал, стр. 34
Квалификационно обучение, организирано и финансирано от Агенцията по заетостта.Възможности за работодателите
авторски материал, стр. 38
Евроинтеграцията ­ свободно движение на хора - 5/2004
авторски материал, стр. 41
Евроинтеграцията ­ свободно движение на хора - 6/2004
авторски материал, стр. 44
Регистрация и обезщетения при безработица
авторски материал, стр. 45
Регистрация и обезщетения при безработица
авторски материал, стр. 45
Осигуряване на съдружници в ООД
авторски материал, стр. 47
Осигуряване на съдружници в ООД
авторски материал, стр. 47
Еднократната помощ за раждане на второ дете е 200 лв.
авторски материал, стр. 49
Месечните помощи за деца с трайни увреждания са в удвоен размер и се плащат, независимо от дохода на семействата
авторски материал, стр. 50
Писмо № 26-811-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 26-811-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 26-485-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 52
Писмо № 26-485-1 от 30.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 52
Жените и равнопоставеността относно пенсионните права
авторски материал, стр. 53
Жените и равнопоставеността относно пенсионните права
авторски материал, стр. 53
Отпускане на пенсия за инвалидност
авторски материал, стр. 58
Отпускане на пенсия за инвалидност
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
авторски материал, стр. 61
Зачитане на осигурителен стаж на членове на домакинството на член-кооператор в ТКЗС
авторски материал, стр. 62
Зачитане на осигурителен стаж на членове на домакинството на член-кооператор в ТКЗС
авторски материал, стр. 62
Получаване на повече от една пенсия
авторски материал, стр. 64
Получаване на повече от една пенсия
авторски материал, стр. 64
Писмо № 04-02-511 от 14.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-511 от 14.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 26-980-1 от 14.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-980-1 от 14.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 94Н-586-1 от 18.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 94Н-586-1 от 18.06.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 75
Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 75
Писмо № 19-02-53 от 13.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-02-53 от 13.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо №19-05-13 от 17.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо №19-05-13 от 17.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79