ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 07
Преклудиране на предимственото право на акционера
авторски материал, стр. 5
Договор за възлагане на управлението на ООД
авторски материал, стр. 8
Решение № 16 от 20.02.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 10
Решение 451 от 10.06.2004 г. на ВКС ­ ТК, I г. о.
съдебна практика, стр. 12
Деклариране на банкови сметки, водени при банки в страната и чужбина
авторски материал, стр. 14
Обновен правен режим на инвестициите
авторски материал, стр. 20
Решение № 384 от 27.04.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 24
Решение по ВАД № 16/2004 г., постановено на 16.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 26
Решение по ВАД № 16/2004 г., постановено на 16.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 27
Определение № 569 от 27.10.2003 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение по ВАД № 104/2004 г. постановено на 09.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 30
Решение по ВАД № 16/2004 г., постановено на 16.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 31
Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ
авторски материал, стр. 33
Определение № 4 от 12.02.2004 г. на ВКС ­ ТК, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 40
Решение № 380 от 12.05.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 41
Правила при организацията на пазара за плодове и зеленчуци
авторски материал, стр. 43
Регулация и контрол на интерактивните хазартни игри и залагания
авторски материал, стр. 59
Методика за определяне размера на имуществените санкции по ЗЗК - основни положения
авторски материал, стр. 67
Сертификация и оценяване на съответствието
авторски материал, стр. 73