ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 06
Отпускът за кърмене и хранене на малко дете може да се ползва и от майка, която не кърми сама детето си
авторски материал, стр. 5
Майки на деца до 7 години сами избират кога да ползват отпуск
авторски материал, стр. 7
Връчване на заповед за дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 7
За обезщетението по чл. 221, ал. 2 KT 
авторски материал, стр. 10
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ и право на пенсия при условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 13
Предоставяне на работно облекло
авторски материал, стр. 16
Прекратяване на трудовия договор поради завръщане на титуляра
авторски материал, стр. 19
Решение № 836 от 01.08.2003 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 22
За да се получи обезщетение по чл. 106, ал. 2 ЗДСл оставането без работа трябва да се доказва от служителя
авторски материал, стр. 24
Представително и униформено облекло
авторски материал, стр. 27
Начини за подбор на подходящия служител за свободна длъжност
авторски материал, стр. 30
Писмо № 04.08-13 от 21.04.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Минималният месечен осигурителен доход превишава получаваното брутно трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 37
Минималният месечен осигурителен доход превишава получаваното брутно трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 37
Възнаграждение на помощнообслужващ персонал
авторски материал, стр. 39
Прилагане правилниците по безопасност на труда
авторски материал, стр. 40
Национална програма “Нова възможност за професионално развитие”
авторски материал, стр. 50
Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 01/2004
авторски материал, стр. 54
Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 02/2004
авторски материал, стр. 55
Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 03/2004
авторски материал, стр. 56
Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 04/2004
авторски материал, стр. 57
Времето на неплатен отпуск за временна неработоспособност се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 58
Времето на неплатен отпуск за временна неработоспособност се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 58
Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
авторски материал, стр. 59
Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
авторски материал, стр. 59
Писмо № 26-738-1 от 23.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 26-738-1 от 23.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 02-04-8 от 13.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 02-04-8 от 13.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 юни 2004 г.
авторски материал, стр. 66
Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 юни 2004 г.
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
авторски материал, стр. 73
Писмо № 66-12-17 от 18.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 06-08-24 от 16.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 06-08-24 от 16.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 66-12-17 от 18.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 66-22-28 от 17.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 66-22-28 от 17.05.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Здравно осигуряване на студенти
авторски материал, стр. 78
Здравно осигуряване на студенти
авторски материал, стр. 78
Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г.
административно - правна процедура, стр. 80
Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г.
административно - правна процедура, стр. 80
Писмо № 03-0014 от 23.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 03-0014 от 23.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-05-13 от 17.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-05-13 от 17.05.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № УС-10-00-10 от 25.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № УС-10-00-10 от 25.02.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Промените в Кодекса на труда от юни 2004 г.
авторски материал, стр. 90