ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 05
Писмо № 33/292 от 22.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94.ЦЦ/44 от 22.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 33/147 от 24.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 33/29 от 01.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/147 от 01.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 ДД/213 от 23.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 0412/15 от 05.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94.ТТ от 05.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94.ТТ от 05.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 26/125 от 16.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Указание № 3 от 20.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Условия и ред за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
авторски материал, стр. 22
Проект “Отново на работа”
административна практика, стр. 26
Писмо № 9302.0093 от 23.03.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Писмо № 9302.0093 от 23.03.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Писмо № 04.03.0011 от 26.03.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 34
Писмо № 04.03.0011 от 26.03.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 34
Писмо № 93.02.0119 от 14.04.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 36
Указание № 91-01-78 от 23.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-78 от 23.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Министерският съвет прие нов модел за определяне на работната заплата в бюджетната сфера през 2004 г.
авторски материал, стр. 39
Указания № 91-01-85 от 30.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Указания № 91-01-85 от 30.03.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Указания № 91-01-89 от 06.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 46
Указания № 91-01-89 от 06.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 46
Указание № 91-01-90 от 06.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 47
Указание № 91-01-90 от 06.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 47
Рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България
административна практика, стр. 48
Указание № 9100-132 от 07.04.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 50
Указание № 61-2 от 01.04.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 55
Процедура за включване в програмата “Социален асистент”
административна практика, стр. 57
Политиката и практиката на държавите-членки на ЕС по отношение на приема на граждани на трети страни като самонаети лица
авторски материал, стр. 60
Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС
авторски материал, стр. 69
Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС
авторски материал, стр. 69