ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 04
Писмо № 04.03/36 от 23.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 33/286 от 10.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 92/151 от 16.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 92/151а от 16.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 0405/15 от 16.03.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Министерският съвет прие нов модел за определяне на работната заплата в бюджетната сфера през 2004 г.
авторски материал, стр. 39
Превантивни стратегии на Инспекцията по труда в Република България
авторски материал, стр. 43
Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса ­ JOBS" стартира нови компоненти в подкрепа на малкия бизнес
авторски материал, стр. 50
Указания във връзка с постъпили запитвания относно регистрацията, правата и задълженията на безработните лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане
административна практика, стр. 53
Писмо № 93.08.0042 от 13.02.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 55
Писмо № 9305.0031 от 25.02.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 57
Процедура за включване в програмата “Личен асистент”
административна практика, стр. 59
Указания във връзка с преминаване на дейността по отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица към Националния осигурителен институт, считано от 01.01.2004 г. и създаване на организация за информационно взаимодействие между ТП на НОИ и Д
административна практика, стр. 62
Политиката и практиката на държавите членки на ЕС по отношение на приема на граждани на трети страни с цел работа по трудов договор
авторски материал, стр. 65