ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 03
Писмо № 94 ББ/249 от 10.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 67/99 от 17.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 08/43 от 09.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 08/356 от 10.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 ИИ/68 от 10.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94 СС/85 от 11.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94 ГГ/47 от 11.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 ВВ/93 от 11.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94.СС/100 от 13.02.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Първо арбитражно производство по чл. 14, ал. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
авторски материал, стр. 15
Партньорство за здраве и безопасност ­ процедура за кандидатстване за финансиране на проекти от Фонд “Условия на труд”
административна практика, стр. 35
Националният план за действие по заетостта през 2004 г.
авторски материал, стр. 49
Указания във връзка с преминаване на плащанията на семейни помощи за деца от 01.01.2004 г. към Агенцията за социално подпомагане
административна практика, стр. 61
Указания във връзка с отпускането и изплащането на месечната добавка за родители на деца с трайни увреждания на основание чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ)
административна практика, стр. 64
Практическа информация за заетост на български граждани в държавите-членки на ЕС и на чужденци в РБългария
авторски материал, стр. 72
Конвенция № 183 на Международната организация на труда за закрила на майчинството
авторски материал, стр. 77