ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 2
Писмо № 12/61 от 12.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 94 ИИ/564 от 12.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 94 АА/634 от 12.01.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 34
Фонд “Условия на труд” през 2004 г. ­ цели, проекти, програми
авторски материал, стр. 37
Проект “Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени за оказване на услуги при отглеждане на деца”
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-290 от 03.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-290 от 03.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-6 от 08.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-6 от 08.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Методика за разпределяне на средствата на Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” по чл. 51, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
административна практика, стр. 58
Възможности за работа на български граждани в чужбина
административна практика, стр. 66
Указание № 91.01-288 от 02.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Указание № 91.01-288 от 02.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Процедура по преминаване на плащанията по Закона за семейни помощи за деца от Националния осигурителен институт и Министерство на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане от 01.01.2004 г.
административна практика, стр. 83
Национална програма “Компютърно обучение на младежи” (2003-2005 г.)
административна практика, стр. 88