ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 2
Процедурата за провеждане на конкурс може да бъде предмет на трудов спор
авторски материал, стр. 5
Възможно ли е председателят на читалището да бъде работодател сам на себе си?
авторски материал, стр. 6
Системни нарушения на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 8
Дисциплинарно наказващи органи
авторски материал, стр. 12
Въпроси на имуществената отговорност на работодателя
авторски материал, стр. 17
Изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 21
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
авторски материал, стр. 23
Важни изменения в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 29
Писмо № 05.15-23 от 20.01.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Писмо № 05.16-28 от 14.01.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 33
Отново за допълнителното възнаграждение за продължителна работа
авторски материал, стр. 35
Трудоустроените с по-ниска заплата вземат обезщетение
авторски материал, стр. 36
Тринадесето възнаграждение и социални придобивки на напуснал служител
авторски материал, стр. 37
Дейностите при авария са определени с нормативни актове
авторски материал, стр. 38
Мерки за насърчаване на работодателите, които наемат на работа хора с увреждания
авторски материал, стр. 42
Национална програма за насърчаване предприемачеството на лицата с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 44
За изплащане на паричното обезщетение за безработица не се изисква ежемесечно подаване на декларация
авторски материал, стр. 45
Правото на обезщетение по бременност и майчинство не се губи при ползване на неплатен отпуск по чл. 165 КТ
авторски материал, стр. 47
Правото на обезщетение по бременност и майчинство не се губи при ползване на неплатен отпуск по чл. 165 КТ
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 3/2004
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 2/2004
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 1/2004
авторски материал, стр. 49
Осигурителни вноски за управителите се внасят само когато получават възнаграждение
авторски материал, стр. 50
Осигурителни вноски за управителите се внасят само когато получават възнаграждение
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 4/2004
авторски материал, стр. 50
Право на отпуск и обезщетение за временна неработоспособност на лице след освидетелстване от ТЕЛК
авторски материал, стр. 51
Право на отпуск и обезщетение за временна неработоспособност на лице след освидетелстване от ТЕЛК
авторски материал, стр. 51
Писмо № 62-11-3 от 04.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Писмо № 62-11-3 от 04.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Писмо № 26-655-1 от 26.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 26-655-1 от 26.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 94Г-447-1 от 31.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94 В-547-1 от 27.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94 В-547-1 от 27.11.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94Г-447-1 от 31.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Максимален размер на получаваните една или повече пенсии през 2004 г.
авторски материал, стр. 62
Максимален размер на получаваните една или повече пенсии през 2004 г.
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 11/2004
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 11/2004
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 12/2004
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 12/2004
авторски материал, стр. 64
През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
авторски материал, стр. 66
През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
авторски материал, стр. 66
Писмо № 03-08-135 от 12.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 03-08-135 от 12.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 04-02-21 от 10.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-21 от 10.01.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
авторски материал, стр. 70
Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
авторски материал, стр. 70
Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
авторски материал, стр. 75
Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
авторски материал, стр. 75
Писмо № 19-02-1 от 06.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-02-1 от 06.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 01-00-6 от 12.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 01-00-6 от 12.01.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Промяна на участието във фонд за пенсионно осигуряване и прехвърляне на натрупаните средства
авторски материал, стр. 88
Промяна на участието във фонд за пенсионно осигуряване и прехвърляне на натрупаните средства
авторски материал, стр. 88