ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 12
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 9/2003
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 10/2003
авторски материал, стр. 6
Изготвяне за първи път на данъчен амортизационен план
авторски материал, стр. 20
Намаления на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
авторски материал, стр. 26
Данъчно третиране на преобразуване чрез отделяне
авторски материал, стр. 32
Данъчно третиране на суми за наем
авторски материал, стр. 37
Въпроси по ЗОДФЛ относно получени обезщетения по реда на Кодекса на труда - 3/2003
авторски материал, стр. 47
Въпроси по ЗОДФЛ относно получени обезщетения по реда на Кодекса на труда - 2/2003
авторски материал, стр. 47
Въпроси по ЗОДФЛ относно получени обезщетения по реда на Кодекса на труда - 1/2003
авторски материал, стр. 47
Данъчни казуси, създаващи трудности при патентното облагане
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по ЗДДС
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по ЗДДС
авторски материал, стр. 56
Изпълнение на договори при наложени обезпечителни мерки
авторски материал, стр. 58
Промените в Правилника за прилагане на Закона за митниците ­ още една голяма крачка по пътя на присъединяването към общоевропейското правно пространство
авторски материал, стр. 65