ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 11
Писмо № 70/43 от 02.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 33/747 от 16.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/359 от 16.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94.ЦЦ/147 от 16.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94.ЛЛ/179 от 23.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94НН/404 от 23.09.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/369 от 13.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Основни акценти от Стратегията за борба с бедността и социалната изолация
авторски материал, стр. 11
Международна конференция "Интегриране на функциите на инспекцията по труда, ефективност и обучение"
административна практика, стр. 16
Декларация за сътрудничество между ИА "ГИТ", КНСБ и КТ "Подкрепа"
административна практика, стр. 18
Методика за разпределяне от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" (ФРСИ) на средства по "Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания"
административна практика, стр. 22
Стартира работа нов Център за информация и услуги
административна практика, стр. 28
ON-LINE трудова борса на Агенцията по заетостта
административна практика, стр. 32
Писмо № 93.02.0136 от 30.09.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 33
Писмо № 94.ИИ.0099 от 30.09.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 34
Писмо № 94.ГГ.0089 от 01.10.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 36
Писмо № 93.01.0457 от 16.10.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 37
Указание  № 91-01-142 от 15.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Указание  № 91-01-142 от 15.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Месечна целева помощ за отопление 2003-2004 година
административна практика, стр. 49
Информация относно дейността на центъра за връзки с клиенти, който ще предостави комплексно обслужване на гражданите в рамките на Агенцията за социално подпомагане
административна практика, стр. 57
Писмо № М-9400-110 от 19.06.2003 г. на АСП
административна практика, стр. 60
МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
авторски материал, стр. 61
МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
авторски материал, стр. 61