ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 11
Може ли кметът да командирова служители в чужбина
авторски материал, стр. 5
Ползване на отпуск за майчинство при смърт и тежко заболяване на майката
авторски материал, стр. 7
Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст
авторски материал, стр. 9
Платеният годишен отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за гледане на болен член от семейството
авторски материал, стр. 11
Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
авторски материал, стр. 14
Право на обезщетение за неползван отпуск
авторски материал, стр. 16
Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал, стр. 18
Трудов стаж по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 22
Основен и допълнителен трудов договор ­ трудов и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 24
Решение № 406 от 16.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 27
Прекратяване на служебно правоотношение поради завръщане на титуляра
авторски материал, стр. 30
Кой е компетентен да прекрати служебното правоотношение на държавния служител
авторски материал, стр. 32
Писмо № 2201 от 16.10.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Писмо № 06.00-288 от 09.10.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 36
Неплатени заплати се вземат и без дело ­ с изпълнителен лист
авторски материал, стр. 37
Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 40
Безопасни изисквания при работа с живак
авторски материал, стр. 42
Прекратяване на регистрацията на безработно лице при сключване на договор за преброяване на земеделските стопанства
авторски материал, стр. 46
Регистрация в дирекция "Бюро по труда" на заето лице
авторски материал, стр. 48
Плащанията на месечните помощи за деца с трайни увреждания
авторски материал, стр. 50
Има разлика между трудов стаж по КТ и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 52
Има разлика между трудов стаж по КТ и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 52
За едно и също заболяване не могат да се изплащат две обезщетения съгласно КСО
авторски материал, стр. 54
За едно и също заболяване не могат да се изплащат две обезщетения съгласно КСО
авторски материал, стр. 54
Изменение в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал, стр. 56
Изменение в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал, стр. 56
Предписанието за трудоустрояване е задължително за работодателя
авторски материал, стр. 59
Писмо № 04-02-645 от 24.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 04-02-645 от 24.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 94 В-466-1 от 29.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 94 В-466-1 от 29.09.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материал, стр. 62
Категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материал, стр. 62
Право на пенсия на военнослужещите от летателния състав
авторски материал, стр. 63
Право на пенсия на военнослужещите от летателния състав
авторски материал, стр. 63
Наследниците могат да подадат общо заявление за пенсия
авторски материал, стр. 65
Наследниците могат да подадат общо заявление за пенсия
авторски материал, стр. 65
Писмо № 04-02-479 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-637 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-637 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-479 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 01-01-204 от 13.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-666-1 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 01-01-204 от 13.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-666-1 от 10.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
авторски материал, стр. 69
Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
авторски материал, стр. 69
Писмо № 19-01-145 от 16.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-01-145 от 16.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-04-185 от 02.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-04-185 от 02.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-02-109 от 27.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 01-00-13 от 16.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 01-00-13 от 16.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 19-02-109 от 27.06.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 19-01-171 от 07.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо № 19-01-171 от 07.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 77
Писмо № 19-03-136 от 07.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-03-136 от 07.07.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Имуществената отговорност на работодателя в практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд
авторски материал, стр. 88