ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 11
Относно правния режим на българските държавни имоти зад граница
авторски материал, стр. 5
Ограничаване правото на ЖСК да определя членския си състав
авторски материал, стр. 14
Приложение на чл. 33 ЗС при прехвърляне на собственост върху постройка
авторски материал, стр. 18
Решение № 1401 от 18.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Решение № 274 от 22.04.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 27
Правен режим на земите от държавния поземлен фонд
авторски материал, стр. 29
Договори с реални части от урегулирани имоти
авторски материал, стр. 35
Правни изисквания за делба на урегулирани поземлени имоти по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 39
Някои въпроси във връзка с правото на строеж
авторски материал, стр. 45
Участието на техническия експерт при съставяне на предложението на съда за разделяне на жилища (чл. 203 ЗУТ)
авторски материал, стр. 51
Последици от принудителното изпълнение върху общото имущество за личен дълг на единия от съпрузите
авторски материал, стр. 55
Решение № 1882 от 29.05.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 56
Решение № 587 от 15.07.2003 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 58
Съвременна проблематика и тенденции в авторскоправния режим на видеоигрите
авторски материал, стр. 60
Оценката на индустриалната собственост като актив и нейното използване
авторски материал, стр. 69
Допълненията в Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизираните публични търгове за продажба на акции ­ собственост на държавата
авторски материал, стр. 72
Подобрения в чужд имот
авторски материал, стр. 88