ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 10
Писмо № 9433/110 от 07.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 67/65 от 07.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/ 325 от 08.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94.ММ/566 от 28.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/255 от 12.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Проект "Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността"
авторски материал, стр. 9
Програма за заетост на учители в обучение на деца с увреждания
административна практика, стр. 15
Указания във връзка с възникнали въпроси от дирекциите “Бюро по труда” по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
административна практика, стр. 31
Писмо № 93.04.0164 от 11.09.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Писмо № 93.04.0155 от 02.09.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 44
Писмо № 93.04.0155 от 02.09.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 45
Указания относно Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване
административна практика, стр. 47
Указания във връзка със зачестилите запитвания относно правото на наследствени пенсии на лица, които учат след навършване на 18-годишна възраст
административна практика, стр. 53
Указания относно датата, от която се придобива право на пенсия за инвалидност, когато при първично освидетелстване е определен процент на загубена работоспособност по-малък от 50 на сто
административна практика, стр. 62
Омбудсман-нова форма за защита правата на гражданите
авторски материал, стр. 67
Омбудсман-нова форма за защита правата на гражданите
авторски материал, стр. 67
Омбудсман-нова форма за защита правата на гражданите
авторски материал, стр. 67