ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 08
Представителите на работниците и служителите ­ правен статут
авторски материал, стр. 5
Всеки може да се присъедини към колективния трудов договор
авторски материал, стр. 10
Забраната за работа в сродни предприятия след прекратяване на трудовия договор е недействителна
авторски материал, стр. 13
Майки с деца до 7 години ползват платен отпуск през лятото
авторски материал, стр. 16
Неплатен отпуск и работа при друг работодател
авторски материал, стр. 17
Работникът има право сам да определи кога ще ползва отложен отпуск
авторски материал, стр. 20
Трябва ли да има в предприятието Правилник за вътрешния трудов ред
авторски материал, стр. 23
Предизвестието може да се замени с обезщетение
авторски материал, стр. 25
Правна същност и действие на предизвестието
авторски материал, стр. 26
Членство на държавния служител в политически партии
авторски материал, стр. 32
Писмо № 06.00-215 от 23.07.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Писмо № 07.01-18 от 23.07.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Писмо  № 18.00-91 от 28.07.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 38
Запор върху трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 40
Регулиране на средствата за работна заплата при участие в Националната програма “От социални помощи към заетост”
авторски материал, стр. 41
Осигуряване на механичната обезопасеност на работното оборудване
авторски материал, стр. 43
Органи по трудовата заетост
авторски материал, стр. 50
Има ли право на парично обезщетение за безработица майка, освободена след изтичане на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст
авторски материал, стр. 54
Осигуряване на съдружник, който е и управител на дружеството
авторски материал, стр. 56
Осигуряване на съдружник, който е и управител на дружеството
авторски материал, стр. 56
Изплатените по отменени болнични листове oбезщетения не се възстановяват от работника
авторски материал, стр. 58
Изплатените по отменени болнични листове oбезщетения не се възстановяват от работника
авторски материал, стр. 58
Месечното обезщетение зависи от броя на работните дни
авторски материал, стр. 61
Месечното обезщетение зависи от броя на работните дни
авторски материал, стр. 61
Платеният годишен отпуск може да се ползва и преди този за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 62
Платеният годишен отпуск може да се ползва и преди този за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 62
Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 64
Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 64
Писмо № 93.04.0106 от 28.05.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 66
Отпускане на пенсии за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 67
Отпускане на пенсии за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 67
Писмо № 94.РР.0050 от 09.06.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 67
Писмо № 01-01-76 от 26.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 01-01-76 от 26.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-04-62 от 11.07.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-488 от 11.07.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-04-62 от 11.07.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-488 от 11.07.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
авторски материал, стр. 72
Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
авторски материал, стр. 72