ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 07
Компенсиране на правоимащи лица с многогодишни жилищноспестовни влогове
авторски материал, стр. 5
Правомощия на съда, органите на полицията и кмета при защита на владението и ползването на недвижим имот
авторски материал, стр. 12
Решение № 387 от 13.05.2003 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 16
Решение № 1500 от 11.10.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Масиви за ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 21
Обжалване на решението на тръжната комисия
авторски материал, стр. 26
Индивидуализация на недвижимите имоти, за които не е налице влязъл в сила подробен устройствен план по ЗУТ
авторски материал, стр. 28
Практически проблеми при строителството на бензиностанции, газостанции и автомивки
авторски материал, стр. 32
Изкупуване на съсобствен имот, изнесен на публична продан
авторски материал, стр. 35
Техническият експерт при съдебната делба на жилищни и други сгради
авторски материал, стр. 42
За някои ограничения на касационното обжалване
авторски материал, стр. 47
Определение № 24 от 18.02.2003 г. на ВКС, 5 чл.състав
съдебна практика, стр. 52
Определение № 90 от 06.03.2003 г. на ВКС, 5 чл.състав
съдебна практика, стр. 53
Определение № 29 от 19.02.2003 г. на ВКС, 5 чл.състав
съдебна практика, стр. 55
Определение № 9 от 13.02.2003 г. на ВКС, 5 чл.състав
съдебна практика, стр. 56
Коментар на практиката по ЗАПСП
авторски материал, стр. 57
Правната фигура на представителя по индустриална собственост
авторски материал, стр. 66
Приватизацията ­ отрезвяване от реалността
авторски материал, стр. 69
Срокове за изпълнение на инвестиционната програма при договори за приватизация
авторски материал, стр. 74