ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 04
МСС 14 ­ Отчитане по сектори
авторски материал, стр. 5
Продажба с обратен лизинг
авторски материал, стр. 11
Писмо № 91-00-312 от 02.04.2003 г. на МФ
административна практика, стр. 15
Данъчно третиране на разходите за амортизации по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 16
Облагане доходите на бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 24
Деклариране на доходите, получени от физически лица през 2002 г.
авторски материал, стр. 27
Облагане обезщетенията по чл. 139г от Закона за съдебната власт
авторски материал, стр. 29
Данъчно облагане на едноличен търговец - 1/2003
административна практика, стр. 30
Данъчно облагане на едноличен търговец - 2/2003
административна практика, стр. 31
Данъчно облагане на едноличен търговец - 3/2003
административна практика, стр. 32
Данъчно облагане на едноличен търговец - 5/2003
административна практика, стр. 33
Данъчно облагане на едноличен търговец - 4/2003
административна практика, стр. 33
Писмо № 24-00-131 от 18.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 34
Писмо № 96-МЕ-225 от 18.02.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 35
Писмо № 96-МФ-77 от 04.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 36
ЗДДС не съдържа срок, в който получателят на облагаемата доставка е длъжен да преведе данъка по “ДДС-сметка” на доставчика ­
авторски материал, стр. 37
Хармонизиране на акцизното облагане у нас с европейското
авторски материал, стр. 42
Писмо № 24.00.119 от 11.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 49
Писмо № 24-00-114 от 10.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 52
Писмо № 24-00-4 от 06.01.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 58
Основания за освобождаване от данъци на законно регистрираните вероизповедания в страната по Закона за местните данъци и такси ­
авторски материал, стр. 59
Данъчен ревизионен акт при особени случаи
авторски материал, стр. 61
Писмо № 24-00-113 от 10.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 65
Правила за кандидатстване за продажба на стоки в безмитните магазини по границите
авторски материал, стр. 76
Туроператорите у нас са задължени да се застраховат срещу възможността да направят грешки, изпълнявайки професионалните си задължения
авторски материал, стр. 80
Управление имуществото на банка в несъстоятелност
авторски материал, стр. 85
Минимална работна заплата за страната
фактологическа информация, стр. 94