Информация за актуализация номер 1687

Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":


Намерени 89 документа
подредени по вид на документа

В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Пангев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Географските означения или защо българската ракия и кисело мляко не са защитени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

За някои въпроси относно платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Изплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Бойчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Бойчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Продава ли земята сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Определяне на лихвения процент при лизингополучателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Собственост върху постройка без право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Съдът по правата на човека - необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Съдебна практика на ВКС по член 68 и член 69 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Данъчна и осигурителна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

До 31 юли се декларира начинът на ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 11875 от 14.10.2010 г. на ВАС по адм. д. № 1697/2010 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 11988 от 08.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1891/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 12738 от 28.10.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7796/2014 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 220 от 30.12.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4908/2017 г., г. к., ІІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 224 от 23.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1634/2018 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 2727 от 25.02.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7327/2013 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 70 от 02.06.2017 г. на ВКС по гр. д. № 3862/2016 г., г. к., І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 94 от 28.08.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3612/2018 г., г. к., ІІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Определение № 11826 от 03.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 11955/2016 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Определение № 6823 от 25.05.2009 г. на ВАС по адм. д. № 6326/2009 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност съгласно чл. 25, ал. 2 ЗМДТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Заповед № № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

Решение на НС от 24.06.2020 г. за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал "За заслуга"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение на НС от 25.06.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение на НС от 26.06.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "Нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 414 на МС от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 415 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

Постановление № 137 на МС от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Постановление № 138 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Постановление № 141 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Постановление № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Постановление № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас (ДВ, бр. 32 от 2020 г.), съгласно Решение № 1 от 2020 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Бургас, за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна, и Международната банка за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Указ № 124 от 22.06.2020 г. за награждаване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

Валутни курсове за периода 1 януари 2020 г. - 31 януари 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Валутни курсове за периода 1 януари 2020 г. - 31 януари 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Валутни курсове за митническите цели
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01


Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":